Nieodpłatna pomoc prawna w Dąbrowie Górniczej - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Nieodpłatna pomoc prawna w Dąbrowie Górniczej

Nieodpłatna pomoc prawna w Dąbrowie Górniczej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Rejestracja telefoniczna: 32 262 61 43

Źródło: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna-2/ oraz http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=49145&Nr=1