2013 - rok pieszego - żeby być - trzeba żyć

Wyniki działań "Kontrola Drogowa - Pieszy"

Dąbrowscy policjanci w miniony piątek 15 listopada kolejny raz na terenie Dąbrowy Górniczej przeprowadzili działania "Kontrola Drogowa-Pieszy" poświęcone Niechronionym Uczestnikom Ruchu Drogowego. Podczas akcji stróże prawa zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych.

 

To właśnie piesi i rowerzyści we wszystkich zdarzeniach drogowych narażeni są na najcięższe obrażenia. W trakcie 8 godzinnych działań stróże prawa odnotowali 28 wykroczeń drogowych polegających na przechodzeniu przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Mundurowi nałożyli 22 mandaty karne i zastosowali 6 pouczeń. Piesi ryzykując własnym życiem i zdrowiem pokonywali nawet sześć pasów ruchu, dwa torowiska oraz barierki odgradzające aby przedostać się na drugą stronę ul. Królowej Jadwigi, Piłsudskiego czy Sobieskiego. Zamiarem działań była ochrona pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego przed kierującymi, którzy nie respektują ograniczeń prędkości, wymuszają pierwszeństwo na przejściach i nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Jak się okazało, to kierujących trzeba było chronić przed konsekwencjami jakie powodowali piesi poruszający się slalomem po jezdni wśród jadących pojazdów.

 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego dąbrowskiej komendy zapowiadają, że tego typu działania będą kontynuowane co piątek do końca roku.