Twój dzielnicowy

II Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Gołonóg"

Dzielnicowi II Rewiru posiadają siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania, bądź kontaktują się z klientami Policji w rejonach podległych dzielnic.

Dzielnicowi II Rewiru posiadają siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania, bądź kontaktują się z klientami Policji w rejonach podległych dzielnic po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny telefonicznie pod numerami telefonów: 47 85 223 03 i 47 85 223 04. Każdy dzielnicowy posiada również służbowy telefon komórkowy dostępny w godzinach urzędowania funkcjonariusza oraz imienny adres poczty e-mail. W przypadkach niecierpiących zwłoki interwencję należy zgłaszać pod bezpłatnymi telefonami alarmowymi: 997, 112 lub do dyżurnego jednostki tel. 47 85 222 55. Uwaga! Podane adresy poczty e-mail ułatwiają kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Bezpośrednim przełożonym dzielnicowych II rewiru jest Kierownik II Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, 
 
asp. szt. Adam Rutka.
Telefon kontaktowy : 47 85 223 62
lub tel. kom. 723 641 302,
 
 
 
 
Jeśli:
  • stałeś się ofiarą przestępstwa
  • masz problemy rodzinne
  • nie czujesz się bezpiecznie w miejscu zamieszkania
  • chcesz podzielić się z Policją swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa

skontaktuj się z Dzielnicowym:

 

Rejon nr 11, dzielnicowy:     mł. asp. Piotr TRÓLKA
tel. kom. 727 032 655,
 
ulice: 11 Listopada, Aleja Józefa Piłsudskiego (parzyste 2 - 18), Cypriana Kamila Norwida, Długa, Krótka, Leśna, Florowska, Nowocmentarna, Partyzantów, Podlesie (1 - 30), Spółdzielcza, Stanisława Wyspiańskiego, Tysiąclecia (parzyste 20 - 56), Włodzimierza Majakowskiego (Nieparzyste 1 - 47)
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie spożywania alkoholu, zaśmiecania w rejonie boiska sportowego przy ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 11.12.2020 r. do 11.06.2021 r.

 

Rejon nr 12, dzielnicowy:   asp. szt. Sebatian KOCYBA

tel. kom. 727 032 656,

 
ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego (parzyste 20 - 36, 44 oraz 31), III Powstania Śląskiego (parzyste 2 - 14), Tysiąclecia (nieparzyste 1 - 11)
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania spokoju w rejonie bloków 20 a 32 przy ul. Al. J. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 01.03.2021 r. do 31.08..2021 r.

 

 

Rejon nr 13, dzielnicowy:   asp. szt. Marcin KOŹLIŃSKI
tel. kom. 727 032 657,
 
ulice: Janusza Kotarbińskiego, Aleja Józefa Piłsudskiego (nieparzyste 1 - 15), Aleja Zagłębia Dąbrowskiego (parzyste 4 - 6 i nieparzyste 5 - 7), Emilii Plater, Graniczna (nieparzyste 1 - 53 i parzyste 10 - 34), Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Srokowskiego, Mała, Prosta, Równa, Stanisława Konarskiego, Emilii Zawidzkiej, Sztygarska, Twarda, Żytnia
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest zlikwidowanie lub ograniczenie zjawiska łamania przepisów ruchu drogowego tj.zatrzymywanie na zakazie zatrzymywania, parkowanie przy lewej stronie jezdni na ul Zawidzkiej w rejonie targowiska w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 01.04.2021 r. do 31.09.2021 r.
  

 

Rejon nr 14, dzielnicowy:   asp. szt. Krzysztof SYGUŁA

tel. kom. 727 032 658,

 
ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego (nieparzyste 15 - 29), Aleja Zagłębia Dąbrowskiego (nieparzyste), Folwarczna, Gustawa Morcinka, Komuny Paryskiej, Tysiąclecia (parzyste 4 - 12)
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczeniej zjawiska spożywania alkoholu w rejonie bloku nr 6 ul. Tysiaclecia w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

 

Rejon nr 15, dzielnicowy:   st. sierż. Marcin KASPRZYK
tel. kom. 727 032 659,
 
ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego (nieparzyste 75 - 85), Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 1, 13, Józefa Cieszkowskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Bema, Józefa Wybickiego, Jurija Gagarina, Kazimierza Imielińskiego, Marii Szulc, Witolda Uklańskiego, Walentyny Tierieszkowej (nieparzyste 1 - 7), Wodna
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie procederu spożywania alkoholu w rejonie ul. Cieszkowskiego 14 w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 16.02.2021 r. do 16.08.2021 r.

 
 
Rejon nr 16, dzielnicowy:   asp. Rafał KUBICA
tel. kom. 727 032 660,
 
ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego (parzyste 46 - 78, 33), Bratków, Budowlanych, Działki, Dzieci Wrześni, Św. Antoniego (parzyste 44 - 92 i nieparzyste 41 - 105), III Powstania Śląskiego (nieparzyste), Jaskrów, Kaczeńców, Kosmonautów (parzyste 4 - 6), Kościelna, Laski (nieparzyste 1 - 215 i parzyste 2 - 156) Marcina Kasprzaka (nieparzyste 1 - 33 i parzyste 6 - 14 oraz 76 - 84), Siedmiu Szewców, Storczyków, Szarotki, Urocza, Walentyny Tierieszkowej (parzyste 2 - 6), Franciszkańska.
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie gromadzenia się osób bezdomnych  spożywających alkohol w rejonie placu Bema oraz w rejonie bloków na ul. Kasprzaka 2 i 4 w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 10.03.2021 r. do 09.09.2021 r.

 

Rejon nr 17, dzielnicowy:   asp. szt. Marcin MUSIAŁ
tel. kom. 727 032 661,
 
ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego (nieparzyste 91 - 113), Brzozowa, Św. Antoniego (nieparzyste 107 - 161 i parzyste 98 - 158), Jasna (22 - 54), Łączna, Michała Spisaka, Parkowa parzyste 4 - 138), Pogodna, Pogoria, Sadowa, Swobodna, Wczasowa, Zakładowa (nieparzyste 29 - 39, 60), Zaplecze, Zuchów, Żeglarska
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w rejonie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Łącznej 33 w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 20.02.2021 r. do 20.08.2021 r.

 

 

Rejon nr 18, dzielnicowy:   mł. asp. Sebastian SOBAŃ
tel. kom. 727 032 662,
 
ulice: Aleksandra Kostki-Napierskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Bartosza Głowackiego, Ciasna, Dolna, Dziewiąty, Edwarda Dembowskiego, Eugeniusza Furmana, Franciszka Bohomolca, Gabrieli Zapolskiej, Graniczna (parzyste 46 - 120 i nieparzyste 67 - 127), Granitowa, Grunwaldzka, Jasna (nieparzyste 3 - 73, parzyste 4 - 18 oraz 56, 70, 74), Braci Wilkoszewskich, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Cupiała, Jana Hempla, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Janowska, Stanisława Skalskiego, Feliksa Rogalewicza, Juliana Ursyna Niemcewicza, Klonowa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Łącząca, Łęknice, Malinowe Górki,Marii Konopnickiej (parzyste 48 - 138), Mikołaja Reja, Narodowa, Odrodzenia, Olszowa, Piaskowa, Parkowa (nieparzyste 3 - 69), Podłęknicka, Północna, Przodowników, Siewierska, Stalowa, Stanisława Dutkiewicza, Średnia, Tadeusza Jasińskiego, Tadeusza Urbańskiego, Topolowa, Walerego Wróblewskiego, Wesoła, Heleny Płotnickiej, Wspólna, Zakątek, Zakładowa (nieparzyste 11 - 21).
 

W ramach działania priorytetowego realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie spożywania alkoholu, zakłócania porządku publicznego w rejonie ul. Topolowa 28 przy klatce schodowej nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r.

 

Rejon nr 19, dzielnicowy:   mł. asp. Piotr GRĘDA
tel. kom. 727 032 287,
 
ulice: Marcina Kasprzaka (parzyste 38 - 64), Młodych, Podlesie (31 - 66), Tysiąclecia (nieparzyste 15 - 37), Kosmonautów (nieparzyste 1 - 9), Laski (parzyste 158 - 188).
 

W ramach działania priorytetowego realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska gromadzenia się osób  spożywających alkohol i zaśmiecających  w rejonie placu Hutnika oraz w rejonie bloków na ul. Kasprzaka 28-46 w Dąbrowie Górniczej. Termin realizacji 14.03.2021 r. do 14.09.2021 r.

 

 

Rejon nr 20, dzielnicowy:   st. asp. Bartłomiej STRAMEK
tel. kom. 727 032 284,
 
ulice: Adama Asnyka, Bolesława Limanowskiego, Braci Pękalskich, Jana Długosza, Korzeniec, Letnia, Marianki, Marii Konopnickiej (nieparzyste 23 - 69), Ratanice, Robotnicza, Stanisława Dubois, Juliana Polcera, Powstańców, Stanisława Śliwińskiego, Władysława Adamskiego, Zielona (nieparzyste 1 i 1a), Magnoliowa, Migdałowa, Zielona Dolina, Wiejska (parzyste 2 - 56).
 
 

W ramach działania priorytetowego dzielnicowy realizuje zdiagnozowane zagrożenie w swoim rejonie służbowym. Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie lub ograniczenie zjawiska zakłcania spokoju w rejonie bloków 33-33F ul. Robotnicza w Dabrowie Górniczej. Termin realizacji 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.