Rasizm. Walczę, nie milczę. - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Wiadomości

Rasizm. Walczę, nie milczę.

Data publikacji 03.04.2016

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę). Akcja skierowana jest do cudzoziemców, dlatego uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa. Ulotki i plakaty będą dostępne w jednostkach Policji, urzędach, na uczelniach i w innych instytucjach publicznych. W realizacji kampanii z MSW współpracuje Agencja DSK.

Na stronie internetowej pod adresem www.reportracism.pl cudzoziemcy mogą znaleźć informacje, czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa, dowie się, jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji. Na stronie znajdują się również informacje, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania.

Strona jest dostępna w 10 wersjach językowych: po angielsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku, polsku, arabsku, francusku, ormiańsku, chińsku i turecku.

W ramach kampanii powstał również spot, który w marcu będzie emitowany w warszawskim metrze (w wagonach i na peronach), natomiast od połowy marca do połowy kwietnia w komunikacji miejskiej w Lublinie, Szczecinie, Krakowie, Białymstoku oraz Łodzi. Billboardy i citylighty, które są elementem kampanii, pojawią się na ulicach polskich miast.

MSW będzie informowało o kampanii Racism. Say it to fight it na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku i Twitterze.

Warto podkreślić, że od 2009 r. w Policji prowadzone są szkolenia w ramach Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, poświęcone problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności specyfice rozpoznawania tych przestępstw oraz postępowaniu z ofiarami. Do końca 2013 r. przeszkolono około 70 tys. funkcjonariuszy.

Kampania Racism. Say it to fight it będzie trwała do 30 czerwca i swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Kampania realizowana jest w ramach projektu pn. Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich).

 

Źródło: MSW