Wiadomości

Miejskie obchody Święta Policji w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 09.07.2021

Święto Policji to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Tegoroczne obchody 102 rocznicy powstania Policji Państwowej honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Tegoroczne obchody są wyjątkowe, ponieważ w 102 rocznicę powstania Policji Państwowej honorowym patronatem objął je Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Dzisiejsza, w skromniejszym gronie niż dotychczas, zbiórka z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej, odbyła się na dziedzińcu siedziby dąbrowskich policjantów. Oficjalna część wydarzenia rozpoczęła się po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości. Na początek Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek przywitał wszystkich zebranych gości. Szef dąbrowskiej Policji złożył serdeczne życzenia policjantkom, policjantom oraz pracownikom Policji, dziękując za codzienną służbę oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. Pan Komendant podziękował również przedstawicielom władz samorządowych za współpracę oraz instytucjom wspierającym pracę naszych policjantów.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, Senator Beata Małecka-Libera, Przedstawiciele posłów Waldemara Andzel i Roberta Warwasa, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Marcin Bazylak wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Agnieszką Pasternak, mł. insp. dr Piotr Uwijała Komendant Miejski Policji w Jaworznie, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak, ks. kan. Andrzej Stasiak kapelan Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, st. bryg. Andrzej Płóciniczak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej, Zastępca Prokuratora Rejonowego Pan Czesław Kurpiś, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej Pan Ireneusz Ryl, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej Pani Marzanna Kuc wraz z Zastępcą Panią Renatą Karczmarek oraz funkcjonariusze naszej jednostki.

W tym roku w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej na wyższe stopnie służbowe awansowało 84 policjantów. W korpusie oficerów młodszych Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował 7 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Na pierwszy i kolejny stopień w korpusie aspirantów, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował 33 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 37 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, a w korpusie szeregowych rozkazem personalnym na stopień starszego posterunkowego, Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej awansował 7 policjantów.

W trakcie uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego podkom. Mariuszem Śmiałkowskim wyróżnili: insp. mgr Artura Klimka Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej, Pana Marcina Bazylaka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza oraz kom. mgr Damiana Pieczyraka, kom. dr Piotra Peterka, asp. szt. Jacka Twardocha, asp. szt. Barbarę Nowak policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, jak również 5 osób związanych i działających na rzecz środowiska policyjnego, Medalem 30-lecia NSZZ Policji. Na wniosek Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej odznaczono również 3 policjantów Złotą, 4 policjantów Srebrną oraz 7 policjantów Brązową Odznaką Honorową, nadaną przez Główny NSZZ Policjantów.

Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek wraz z I Zastępcą mł. insp. Jackiem Nowakiem podziękowali za współpracę w tym trudnym czasie pandemii Covid 19 Pani Marzannie Kuc Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej oraz Pani Renacie Karczmarek Zastępcy Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, wręczając pamiątkowe tablice. Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej insp. mgr Artur Klimek wraz z Wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego podkom. Mariuszem Śmiałkowskim w dowód uznania za udzielone wsparcie dla naszej jednostki przekazali na ręce Pana Marcina Bazylaka Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza symboliczną statuetkę.

Wszystkim Policjantom i Pracownikom dąbrowskiej jednostki z okazji ich święta życzymy satysfakcji zarówno zawodowej, jak i osobistej!!!


 

 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • Zdjęcia przedstawiają umundurowanych policjantów i zaproszonych gości podczas Miejskich obchodów Święta Policji w Dąbrowie Górniczej.
Powrót na górę strony