Wiadomości

Bezpieczny przejazd kolejowy w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji 19.09.2023

Na terenie Dąbrowy Górniczej w rejonach przejazdów kolejowych trwają cykliczne działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej. Mundurowi zwracają uwagę na zasady bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych, wskazują na najczęstsze błędy popełniane przez uczestników ruchu drogowego oraz uczą właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia.

Działania policjantów Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej we współpracy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, są skierowane na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w naszym mieście. Bezpieczeństwo to sprawa priorytetowa, która wymaga stałej uwagi i działań na rzecz zapobiegania wypadkom. Współpraca między Policją a Koleją Śląską jest kluczowa w realizacji celów dotyczących bezpieczeństwa w tych miejscach. Dzięki tej współpracy udało się zorganizować, działania, które miały na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z ruchem kolejowym. Policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili liczne kontrole na przejazdach kolejowych, przede wszystkim w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu. Podczas kontroli sprawdzano m.in. stan techniczny sygnalizacji świetlnej, stan techniczny pojazdów. Policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przeprowadzali także pogadanki skierowane do kierowców i pieszych, na temat bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych. Podczas tych akcji przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, zwracamy uwagę na zagrożenia związane z nieprawidłowym przekraczaniem torów oraz przypominamy o obowiązujących przepisach ruchu drogowego. W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych policjanci przeprowadzają również szkolenia dla kierowców i pieszych. W trakcie tych szkoleń omawiają m.in. zasady bezpiecznego zachowania na torach, wskazują na najczęstsze błędy popełniane przez uczestników ruchu drogowego oraz uczą właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. Działania policjantów i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w zakresie bezpieczeństwa przynoszą pozytywne efekty. Dzięki inicjatywie udało się zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z ruchem kolejowym, co w konsekwencji może przełożyć się na mniejszą liczbę wypadków na przejazdach strzeżonych i niestrzeżonych. Akcja prowadzona była w Dąbrowie Górniczej na przejeździe kolejowym ul. Świętego Antoniego w ramach ROADPOL Safety Days.

Powrót na górę strony