Wiadomości

Spotkanie policjantów z uczniami klasy mundurowej - poligon szkoleniowy

Data publikacji 13.11.2023

Współpracując z klasami mundurowymi III LO im. Generała Władysława Andersa, policjanci z Dąbrowy Górniczej spotkali się z uczniami podczas ich poligonu szkoleniowego. Do spotkania doszło na terenie Bazy Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie. W trakcie zajęć poligonowych, młodzi kadeci mieli możliwość zbliżenia się do sytuacji, z jakimi mierzą się podczas codziennej służby policjanci.

W Bazie Biwakowo-Campingowo-Rekreacyjnej „Eurocamping” w Błędowie po raz kolejny mundurowi z Dąbrowy Górniczej spotkali się z kadetami III LO im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Jednym z prowadzących to spotkanie, był policyjny profilaktyk podkom. Damian Korczyński, który omówił proces rekrutacji do Policji. Kadeci otrzymali szczegółowe informacje na temat wymagań, testów fizycznych i psychologicznych, jakie trzeba przejść, aby zostać policjantem. To spotkanie było nie tylko inspirujące, ale także stanowiło doskonałą okazję dla młodych ludzi do zadawania pytań i lepszego zrozumienia ścieżki drogi zawodowej w Policji. Mundurowy przeprowadził również pogadankę z młodzieżą na temat hejtu i bezpiecznego poruszania się w sieci internetowej.

Następnie instruktor strzelań policyjnych - mł. asp. Grzegorz Wiatr - omówił działanie i budowę jednostek broni, używanych przez policjantów w codziennej służbie, z którymi kadeci mieli możliwość zapoznania się. Szkolenie nie tylko rozwijało umiejętności praktyczne, ale także kształtowało odpowiedzialne podejście do używania broni palnej w służbie publicznej.

W dalszej części poligonu policjant Wydziału Ruchu Drogowego - asp. Mateusz Klusa - przeprowadził z kadetami rozmowę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Omówił najważniejsze przepisy ruchu drogowego i zademonstrował działanie najnowszego pojazdu służbowego - ambulansu pogotowia ruchu drogowego.

Emerytowany policjant - podkom. Marcin Salwa, obecnie nauczyciel klas mundurowych, dzielił się swoim bogatym doświadczeniem i przekazał zasady poruszania się w szyku zwartym podczas zabezpieczania zgromadzeń. Zdobyta przez lata praktyka, przekazywana była w formie cennych wskazówek, pozwalając kadetom lepiej zrozumieć, jak skoordynowane działania są kluczowe w utrzymaniu porządku podczas różnorodnych zdarzeń publicznych.

Dzięki spotkaniu, uczniowie klasy mundurowej nie tylko zdobyli praktyczną wiedzę, ale także mieli możliwość rozmowy z policjantami na temat ich codziennej służby. Wymiana doświadczeń stanowiła inspirację dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcą pełnić służbę w policyjnych szeregach. Takie inicjatywy będą kontynuowane w przyszłości, gdyż umacniają relacje społeczeństwa z Policją.

  • Umundurowany policjant z kadetami przy radiowozie oznakowanym.
  • Umundurowany policjant z kadetami przy radiowozie oznakowanym, kadeci zaglądają do wnętrza pojazdu.
  • Widok ze środka pojazdu na umundurowanego policjanta i kadetów .
  • Umundurowani policjant prowadzący pogadankę z  kadetami klas o profilu mundurowym.
  • Umundurowany policjant omawia działanie jednostek broni palnej.
  • Umundurowany policjant omawia działanie jednostek broni palnej.
  • Umundurowany policjant omawia działanie jednostek broni palnej.
  • Kadeci klas o profilu mundurowym ubierający sprzęt policyjny wykorzystywany do zabezpieczeń.
  • Kadetami klas o profilu mundurowym w trakcie instruktażu jak poruszać się w pododdziale w szyku zwartym.
Powrót na górę strony