Wiadomości

Odprawa Roczna Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej – Podsumowanie Pracy za rok 2023

Data publikacji 02.02.2024

Dzisiaj odbyła się uroczysta Odprawa Roczna Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, która skupiła kluczowych przedstawicieli środowiska bezpieczeństwa oraz lokalnej administracji. Wśród uczestników znaleźli się Komendant Miejski Policji wraz z I Zastępcą, Zastępca Prezydenta Miasta, Zastępca Prokuratora Rejonowego, Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podsumowanie Działań Policyjnych dąbrowskiego garnizonu w 2023 roku odbyło się dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Komendant Miejski Policji insp. Artur Klimek wraz za swoim I Zastępcą mł. insp. Renatą Hałabuda podsumowali miniony rok służby na rzecz miasta i jego obywateli. W uroczystej odprawie uczestniczyli również Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Pani Bożena Borowiec, Zastępca Prokuratora Rejonowego Dąbrowa Górnicza Pan Czesław Kurpiś, Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Artur Borowicz, Naczelnik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Rafał Stańko oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Piotr Peterek.
Podczas odprawy szczegółowo omówiono kluczowe aspekty pracy dąbrowskich policjantów w roku 2023. Podkreślono również znaczenie współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Dąbrowie Górniczej a innymi instytucjami. Wspólna praca z Prokuraturą, Strażą Miejską, Zarządzaniem Kryzysowym oraz lokalnymi władzami sprawiła, że odpowiedź na sytuacje kryzysowe była szybka i skoordynowana.
Na zakończenie odprawy, uczestnicy wyrazili uznanie dla zaangażowania policjantów oraz składali podziękowania za poświęcony czas i wysiłek. Wspólnie wyznaczono priorytety na nadchodzący rok, kładąc nacisk na dalszą poprawę bezpieczeństwa społecznego oraz rozwój współpracy z lokalną społecznością.
Odprawa Roczna Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej w 2023 roku stanowiła moment refleksji nad osiągnięciami, jednocześnie ukierunkowując działania na przyszłość. Z pewnością stanowi solidny fundament dla dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
  • Umundurowani policjanci i władze miasta podczas odprawy rocznej w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
Powrót na górę strony