Wiadomości

Debata „Bezpieczni w Sieci i w Życiu” z młodzieżą klas mundurowych

Data publikacji 07.03.2024

Wczoraj w ramach inicjatywy pod nazwą „Bezpieczni w Sieci i w Życiu”, odbyła się debata w III LO im. Gen. Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych sfer życia społecznego, w tym policję, uczniów klas mundurowych, pracowników Sanepidu, przedstawicieli Urzędu Miasta - Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyrekcję szkoły oraz grono pedagogiczne.

Debata miała na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz codziennych sytuacji, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. W trakcie dyskusji omawiano zagadnienia związane z cyberprzemocą, bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz działaniami prewencyjnymi prowadzonymi przez różne instytucje.
Jednym z głównych uczestników debaty byli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej - Naczelnik Wydziału Prewencji, Oficer Prasowy, profilkaktycy, dzielnicowy, którzy nie tylko dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, ale również przedstawili działania podejmowane przez Policję w celu ochrony społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Prezentacja służby w policji wzbudziła duże zainteresowanie uczniów, którzy zadawali liczne pytania dotyczące rekrutacji, codziennej pracy policjanta oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Warto podkreślić, że oprócz prezentacji służby policji, debata stanowiła także platformę do wymiany doświadczeń i pomysłów na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Uczestnicy podkreślali konieczność ścisłej współpracy pomiędzy różnymi instytucjami oraz aktywne zaangażowanie społeczności szkolnej w działania prewencyjne.
Dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne wyrazili wdzięczność za zaangażowanie wszystkich uczestników debaty, oraz podkreślili, że taka inicjatywa wpisuje się w cele edukacyjne szkoły, które nie tylko kształcą intelektualnie, ale także kształtują postawy prospołeczne i odpowiedzialne.
Debata „Bezpieczni w Sieci i w Życiu” stanowiła zatem nie tylko ważne wydarzenie edukacyjne, ale także dowód na to, że współpraca różnych środowisk społecznych może przynieść realne korzyści w zakresie bezpieczeństwa i jakości życia społeczeństwa Dąbrowy Górniczej.

  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
  • Umundurowani policjanci i uczniowie klas mundurowych podczas debaty. debata odbywa się w sali gimnastycznej szkoły średniej.
Powrót na górę strony