Wiadomości

Jak mówić, by młodzi ludzie chcieli nas słuchać oraz jak słuchać, by młodzi ludzie chcieli do nas mówić…

Data publikacji 29.05.2024

Dąbrowska Policja uczestniczyła w konferencji. Podjęto temat problemu komunikowania się ludzi młodych we współczesnym świecie. Mieszkańcy naszego miasta aktywnie włączyli się w dyskusję.

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej, Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach w partnerstwie z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach zorganizowali konferencję na temat „Komunikacja wśród dzieci i młodzieży w czasach kryzysu psychologicznego”.
Wydarzeniu przyświecał temat przewodni - problem komunikowania się ludzi młodych we współczesnym świecie, w czasie po pandemii i związanym z tym faktem izolacji społecznej, która bardzo niekorzystnie odbiła się na osobach młodych.
Zdajemy sobie sprawę, jak komunikacja z dziećmi i młodzieżą jest niezwykle ważnym elementem kontaktu i zdobycia zaufania młodych osób.
Jesteśmy przekonani, że możliwość podążania za zmianami w komunikacji z dziećmi ma szczególne znaczenie i jest podstawą skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych. Jako specjaliści znajdujący się najbliżej środowiska życia dzieci i młodzieży powinniśmy być gotowi do zrozumienia ich sytuacji oraz udzielenia im odpowiedniego wsparcia.
Konferencja skupiła się wokół praktycznych umiejętności i narzędzi do efektywnego reagowania na problemy młodych ludzi.
Wśród specjalistów dzielących się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem był podkom. Damian Korczyński Profilaktyk KMP Dąbrowa Górnicza.
Kolejnym ważnym elementem spotkania była debata na temat „Jak rozmawiać? Znaczenie komunikacji dla zdrowia psychicznego i radzenia sobie w kryzysie” pod kierownictwem prof. Marka Walancika oraz prof. Sławomira Trusz – pracowników naukowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W debacie wzięli udział pracownicy naukowi Uczelni oraz Profilaktyk jako przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele szkół, placówek oświatowych oraz instytucji z terenu Dąbrowy Górniczej i miejscowości okolicznych, którzy także aktywnie włączyli się w dyskusję.

 

  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
  • Na zdjęciu widzimy umundurowanego policjanta biorącego udział w konferencji.
Powrót na górę strony