Wiadomości

Profilaktyka w czasie „Bezpiecznych wakacji”

Data publikacji 09.07.2024

Podczas półkolonii letnich na terenie Dąbrowy Górniczej, policjanci aktywnie angażują się w zapewnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Organizują spotkania, podczas których odwiedzają dzieci i młodzież uczestniczące w półkoloniach, aby przeprowadzać różnorodne prelekcje oraz warsztaty związane z tematyką bezpieczeństwa.

Nasz profilaktyk podkom. Damian Korczyński wspólnie z Panią Izabelą Smolak z dąbrowskiego Sanepidu odwiedzają dzieci i młodzież w czasie zorganizowanych form wypoczynku letniego na terenie naszego miasta. Wspólnie omawiają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi oraz zasady bezpiecznej zabawy, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.
Podczas tych spotkań poruszane są również tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie, co jest szczególnie ważne w dobie powszechnego dostępu do technologii i mediów społecznościowych.

Jednym z głównych celów tych spotkań jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie unikania potencjalnych zagrożeń oraz promowanie odpowiednich reakcji w sytuacjach niebezpiecznych. Policjanci korzystają z różnorodnych materiałów edukacyjnych, takich jak filmy, prezentacje, a także interaktywne zabawy i quizy, które pomagają utrwalić przekazywane informacje.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z mundurowymi dzieci mają okazję poznać policjantów nie tylko jako stróżów prawa, ale również jako przyjaznych dorosłych, do których mogą zwrócić się w razie potrzeby. Taka forma budowania zaufania jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga dzieciom zrozumieć, że policjanci są tam, aby im pomagać i chronić.

Dodatkowo policjanci często prezentują sprzęt, który używają w swojej codziennej pracy, co cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodszych uczestników półkolonii. Dzieci mogą z bliska zobaczyć radiowozy, policyjne motocykle, a także dowiedzieć się, jak działają różne urządzenia, takie jak alkomaty czy radary.
Mundurowi promują również policyjny konkurs ,,ARTYSTYCZNY przeWODNIK

Takie inicjatywy są niezwykle cenne, ponieważ nie tylko edukują, ale także przyczyniają się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży. Policjanci z Dąbrowy Górniczej, poprzez swoje działania, tworzą bezpieczniejsze otoczenie dla najmłodszych mieszkańców miasta, jednocześnie budując pozytywny wizerunek służb mundurowych w społeczności lokalnej.

  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
  • Umundurowany Policjant w trakcie pogadanek z dziećmi na półkoloniach.
Powrót na górę strony