Wiadomości

Nie bądźmy obojętni na zagrożenia związane z wychłodzeniem organizmu

Data publikacji 03.01.2020

Nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

W okresie jesienno-zimowym dąbrowscy policjanci na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby szukające schronienia. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko niska temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowuje się wiele przypadków zgonów osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Policjanci troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. bezdomni nie zważają na to, że większość budynków (pustostanów) przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na ich stan techniczny.

 • Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, wymagające schronienia, mogą kontaktować się z MOPS w Dąbrowie Górniczej
  • Schroniskiem dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Aleja Zwycięstwa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice, tel. 32 261 90 04 (dni i godziny otwarcia placówki: całodobowo, ilość miejsc: 43 miejsca ,w tym 40 miejsc dla mężczyzn oraz 3 miejsca dla kobiet, formy pomocy: schronienie, wyżywienie, odzież, przy Schronisku dla Bezdomnych funkcjonuje łaźnia dla osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością czynna we wtorek w godz. 15:00 do 18:00 oraz w piątek w godz. 16:00 do 19:00)
  • Noclegownią dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Łączna 31, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 268 89 82 (dni i godziny otwarcia placówki: cały tydzień od 20:00 do 8:00, w okresie od 01 października od 18:00 do 8:00, ilość miejsc: 50 miejsc w, tym 40 miejsc dla mężczyzn oraz 10 miejsc dla kobiet, formy pomocy: schronienie, przy noclegowni dla bezdomnych funkcjonuje świetlica czynna codziennie od godz. 17:00)
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Adamieckiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza (dni i godziny otwarcia placówki: wtorki, czwartki godz. 9:00 – 13:00, formy pomocy: pomoc rzeczowa, żywność)
  • Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, ul. Łączna 35, 41-303 Dąbrowa Górnicza, tel. 507 844 748 (dni i godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00, formy pomocy: pomoc rzeczowa, żywność)
  • Streetworker, ul. Aleja Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, III piętro, pokój nr 313, (godziny przyjmowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00, w późniejszych godzinach streetworkera można spotkać na ulicy, tel. 571 332 393).
 • Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.
 • Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność".
Powrót na górę strony