Informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 11

41-300 Dąbrowa Górnicza

woj. śląskie

 

E-mail Telefon Fax Wydział/Komisariat/Rewir
komendant@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 12 47 85 222 14

Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej

dyzurny@dabrowa.ka.policja.gov.pl

47 85 222 55

47 85 222 66

47 85 222 44 Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej
kp@dabrowa.ka.policja.gov.pl

47 85 226 10

47 85 226 14 Komisariat Policji w Dąbrowie Górniczej "Ząbkowicach"
kryminalny@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 80   Wydział Kryminalny KMP w Dąbrowie Górniczej
ppm@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 223 80   Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Dąbrowie Górniczej
prewencja@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 60   Wydział Prewencji KMP w Dąbrowie Górniczej
pg@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 70   Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Dąbrowie Górniczej
rd@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 90   Wydział Ruchu Drogowego KMP w Dąbrowie Górniczej
kadry@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 19  

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Dąbrowie Górniczej

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - 7.30 - 17.00
Wtorek - 7.30 - 15.30
Środa - 7.30 - 15.30
Czwartek - 7.30 - 15.30
Piątek - 7.30 - 15.30

finanse@dabrowa.ka.policja.gov.pl 47 85 222 22   Zespół Finansów i Zaopatrzenia KMP w Dąbrowie Górniczej

kontrola@dabrowa.ka.policja.gov.pl

47 85 223 09   Zespół d/s Kontroli

rzecznik@dabrowa.ka.policja.gov.pl

47 85 223 33   Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo - Informacyjnych KMP w Dąbrowie Górniczej
       
       
       

 

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej (adresy powyżej)

  • przesyłanie faksów pod numery: 47 85 222 44

  • strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

Powrót na górę strony