Baza podmiotów realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Dąbrowy Górniczej

Baza podmiotów realizujących program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Dąbrowy Górniczej

Realizator:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2


41-300 Dąbrowa Górnicza


tel. 32 262 40 40 fax: 32 261 36 94


sekretariat@mops.com.pl


osoba do kontaktu:


Izabela Walotek tel. 571-332-334 piętro III, p. 307

 

Adresatami programu sa dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie.
W programie mogą m.in. brać udział:
- osoby, które z wlasnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane
przez np. Sąd, Policję. Prokuraturę, grupę roboczą w ramach procedury Niebieskie Karty".
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd
warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie.


Warunki udziału w programie:
- odbycie indywidualnej konsultacji i pozytywna kwalifikacja,
- zaakceptowanie regul uczestnictwa w programie poprzez podpisanie kontraktu.


Zakres oddziaływań: zajęcia grupowe w wymiarze około 60 godzin.

Powrót na górę strony