Pomoc ofiarom przestępstw w Dąbrowie Górniczej

Podmioty udzielającę pomocy ofiarom przestępstw w Dąbrowie Górniczej

W chwili obecnej różne instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmują się pomocą ofiarom przestępstw. W Dąbrowie Górniczej przez cały rok ofiary przestępstw mogą korzystać z pomocy w niżej wymienionych w tym celu stworzonych punktach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 2

tel. 32-262-25-28, 32-268-15-14

MOPS-Zespół Metodyczno-Konsultacyjny

ul. Piłsudskiego 2

tel. 32- 262-25-28

realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne, oferuje pomoc psychologiczną w poniedziałki, wtorki i środy od 7.00-15.00, oferuje pomoc specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy  w czwartek od 7.00-17.00, piątek od 7.00-13.00,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 3-go Maja 22

tel. 32-262-86-31

oferuje  pomoc psychologiczną: poniedziałek, wtorek, czwartek- 7.00-19.00, środa, piątek-7.00-15.00, pomoc prawną: poniedziałek od 13.00-18.00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna przy OIK

ul. 3-go Maja 22

tel. 32-262-38-11

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Graniczna 23 (w budynku Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 212a i sala narad)

tel. 32-295-96-21

mieszcząca się , czynna w każdy czwartek od 15.00-17.00, Referat Profilaktyki Uzależnień codziennie od 7.30-15.30.

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny przy NS ZOZ MERKURY

ul. Adamieckiego 13 ( wejście boczne od strony garaży )

tel. 32-262-97-02

czynny w środy, czwartki i piątki od godziny 16.00-18.00. Oferuje bezpłatne porady, wsparcie i informacje dotyczące przemocy w zakresie przepisów prawa i nadużywania alkoholu: prawnik w środy, psycholog w czwartki, specjalista psychoterapii uzależnień w piątki,

Stowarzyszenie „ Dar Serca”

ul. Laski 107

tel. 505-272-80

realizujący zadania korekcyjno-edukacyjne,

Fundacja „Godne Życie”

ul. Gwardii Ludowej 107

tel. 505-582-720

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30-19.30, realizująca zadania korekcyjno-edukacyjne,

Powrót na górę strony